Potpore za vinare!

Dragi vinari,

Jeste li znali da možete financirati svoje aktivnosti marketinga na tržištima trećih zemalja putem EU fondova?

Potpore se dodjeljuju u sklopu mjera Nacionalnog programa pomoći sektoru vina i to organizacijama uključenim u sektor vina, udruženjima dvaju ili više proizvođača, privatnim poduzećima i javnim tijelima. Prihvatljive aktivnosti i troškovi za mjeru Promidžba su zaista brojne, a sastoje se od oglašavanja u medijima na tržištima trećih zemalja, informativnih putovanja, promotivne prodaje, odnose s javnošću, izrade promotivnih materijala za tržište trećih zemalja, sudjelovanja na međunarodnim sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja. Mjera pokriva i administrativne troškove i troškove osoblja korisnika.

Maksimalni iznos potpore po projektu je EUR 125.000 iz sredstava Europske unije. Dodatno će se odobriti potpora po projektu u maksimalnom iznosu do EUR 75.000 iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Projekt se mora odnositi isključivo na jednu treću zemlju.

Pravilnik kojim se propisuju uvjeti i načini provedbe mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine objavljen je 7.12.2022. u Narodnim novinama.

Nadležno tijelo za provedbu mjere Promidžbe je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Nadamo se da ćete iskoristiti priliku za promociju vaših izvrsnih vina!